Наряд на видавання (приймання) військового майна

Додаток 4 до Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України (пункт 6 розділу III)

Затверджено: Наказ Міноборони України від 17.08.17 р. № 440 "Про затвердження Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України"

Пояснення щодо оформлення наряду на видавання (приймання) військового майна

1. Наряд на видавання (приймання) військового майна (далі - наряд) є розпорядчим документом служби забезпечення органу військового управління вантажовідправнику (вантажоодержувачу) на видавання, приймання, здавання, відправлення військового майна.

2. Наряд підписується начальником служби забезпечення органу військового управління та іншими посадовими особами, яким надано це право. Підписи скріплюються мастиковою гербовою печаткою.

3. Під час відвантаження військового майна залізничним (водним, повітряним) транспортом у заголовній частині наряду під позицією "Вантажоодержувач та його поштова адреса" зазначаються найменування станції (порту) призначення і залізниці (пароплавства).

4. У графі 9 зазначаються назва, номер та дата первинного документа, за яким здійснено видавання, приймання, здавання, відправлення (відвантаження) військового майна.

5. У графі 10 за наявності відображається інша інформація, не передбачена формою наряду.

6. Дані графи 5 заповнюються на підставі даних первинних документів, за якими здійснено видавання, приймання, здавання, відправлення (відвантаження) військового майна.

7. У рядку "Порядок відправлення" вказуються належність транспорту, кількість транспортних одиниць та строки відправлення.

 

 

 

Наряд на видавання (приймання) військового майна

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати