НАРЯД-ЗАМОВЛЕННЯ № на "___" ____________ 200_ р.

Особливості заповнення: На підставі замовлення бухгалтерія розраховує потребу в сировині і визначає кількість сировини, що підлягає відпуску з комори в цех. Наряд-замовлення складається в 3¬х примірниках. Перший передають завідуючому кондитерським цехом для виконання замовлення, другий залишається в бухгалтерії, третій є підставою для розрахунку заробітної плати. Затверджений керівником наряд-замовлення є документом, за даними якого бухгалтерія або завідуючий цехом з подальшою перевіркою бухгалтерією розраховує потребу в сировині на підставі встановлених норм (рецептів). За необхідності заміни одного виду рівноцінним іншим у наряді-замовленні наводиться відповідна довідка про заміну.

Затверджено: Додатком 15 до пункту 2.4 Методичних рекомендацій із упровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку у сфері громадського харчування і побутових послуг, які приведені у відповідність з міжнародними стандартами, затверджених наказом Мінекономіки від 17.06.2003 р. № 157

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати