Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей. Форма N инв-3

Особливості Заповнення:
      
Застосовується для відображення даних фактичної наявності товарно-матеріальних цінностей (сировини, матеріалів, готової продукції, малоцінних і швидкозношуваних предметів та ін.). Інвентаризаційний опис складається в одному примірнику комісією на підставі перерахунку, зважування, перемірювання цінностей окремо за кожним місцезнаходженням і матеріально відповідальною особою чи групою осіб, на зберіганні яких знаходяться цінності.
     
До початку інвентаризації від кожної матеріально відповідальної особи або групи осіб береться розписка, яка включена в заголовну частину форми.
     
На виявлені при інвентаризації непридатні або зіпсовані матеріали і готові вироби складаються відповідні акти. На останній сторінці форми перед підписом голови комісії дано дві вільні рядки для запису останніх номерів документів у разі руху товарно-матеріальних цінностей під час інвентаризації.
     
Опис друкується з вкладними листами, кількість яких встановлює замовник бланків.
     
При автоматизованій обробці даних з обліку результатів інвентаризації форма N інв-3 видається комісії у вигляді машинограми із заповненими графами з 1 по 9. В описі комісія заповнює графу 10 про фактичну наявність товарно-матеріальних цінностей в кількісному вираженні. Графа 9 "Номер паспорта" заповнюється на матеріальні цінності, що містять дорогоцінні метали.
     
При виявленні матеріальних цінностей, які не відображені в обліку, комісія повинна включити їх в інвентарний опис.
     
Після оформлення у встановленому порядку опис передається в бухгалтерію для складання порівнювальної відомості.


       
Затверджено: постановою Держкомстату СРСР від 28.12.89 № 241

Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей. Форма N инв-3

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати