Опис інвентарних карток по обліку основних засобів. Типова форма № ОЗ-7

Форму затверджено: наказ Мінстат від 29.12.1995 р. №352.

Особливості заповнення:

Застосовується для реєстрації інвентарних карток обліку основних засобів. Опис складається в одному примірнику бухгалтерією в цілях контролю за зберіганням інвентарних карток. Записи ведуться в розрізі класифікаційних груп (видів) основних засобів.

 

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати