ПЛАН-МЕНЮ на "___" ____________ 200_ р.

Особливості заповнення: план-меню складає щодня в одному примірнику завідуючий виробництвом (шеф-кухар, бригадир) напередодні дня приготування їжі, затверджує його директор підприємства. На підставі затвердженого плану-меню відповідальна особа (шеф-кухар, бригадир, начальник) виписує вимогу або накладну на отримання сировини з комори. План-меню виписується в одному примірнику і підписується заввиробництвом або директором. Оскільки план-меню діє один день, то наступного дня його передають до бухгалтерії.

Затверджено: Додатком 3 до пункту 2.2 Методичних рекомендацій із упровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку у сфері громадського харчування і побутових послуг, які приведені у відповідність з міжнародними стандартами, затверджених наказом Мінекономіки від 17.06.2003 р. № 157

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати