Подорожній лист службового легкового автомобіля (Типова форма № 3 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 17.02.98 р. № 74)

Особливості заповнення: 
Подорожній лист службового легкового автомобіля оформлюється перед виїздом автомобіля. Ставиться в ньому підпис водія, бухгалтера, таксувальника.
Затверджено: Наказ Мінстату України від  29.12.95 р. № 488/346

 Подорожній лист службового легкового автомобіля (Типова форма №  3 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 17.02.98 р. №  74)

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати