Звіряльна відомість результатів інвентаризації товарно-матеріальних цінностей. Форма N инв-19

Особливості Заповнення:
     
Застосовуються для відображення результатів інвентаризації основних засобів і товарно-матеріальних цінностей, готової продукції та інших матеріальних цінностей, за якими виявлені відхилення від облікових даних.
     
Порівняльна відомість складається в одному екземплярі бухгалтером підприємства (організації) і зберігається в бухгалтерії.
                              
* * *
     
Для виявлення результатів інвентаризації незавершених ремонтів основних засобів, витрат майбутніх періодів, наявності грошових коштів, цінностей і бланків документів суворої звітності відповідно застосовуються форми N N інв-10, інв-11,
інв-15 та інв-16, в яких об'єднані показники інвентаризаційних описів (актів) і порівнювальних відомостей.
 

       
Затверджено: постановою Держкомстату СРСР від 28.12.89 № 241

Звіряльна відомість результатів інвентаризації товарно-матеріальних цінностей. Форма N инв-19

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати