Розрахунок амортизації інших необоротних матеріальних активів

Затверджено: Наказ Мінфіну України від 13.09.16 р. № 818.

Особливості заповнення:

1. Розрахунок амортизації інших необоротних матеріальних активів застосовується для визначення суми амортизації об’єктів інших необоротних матеріальних активів із зазначенням періоду, за який нараховується амортизація.

Нарахування амортизації здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку у державному секторі.

2. Інформація про об’єкти інших необоротних матеріальних активів заноситься до розрахунку амортизації із зазначенням назви об’єкта, номенклатурного номера, субрахунку, на якому обліковується об’єкт, та субрахунку витрат, на якому ведеться облік нарахованої амортизації, кількості, первісної вартості, суми нарахованої амортизації.

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати