РОЗРАХУНОК нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів (Сільгоспоблік, форма № ОЗСГ-5)

Особливості заповнення: складають для нарахування амортизації необоротних активів. Розрахунок використовують для визначення річної і місячної суми амортизації на 1 січня. Необоротні активи групують за групами та видами об'єктів, а також передбачають розподіл амортизації за об'єктами обліку
Затверджено: наказом Мінагрополітики України від 27.09.07 р. № 701

РОЗРАХУНОК нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів (Сільгоспоблік, форма № ОЗСГ-5)

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати