СИГНАЛЬНА ДОВІДКА про відхилення фактичного залишку матеріалів від установлених норм запасу (Типова форма № М-18)

Використовуються :
   
      Використовується для  контролю  за   відхиленням   фактичного залишку матеріалів  від  встановлених  норм  запасу і для контролю залишків матеріалів,  що знаходяться без руху.
      Довідка складається в одному  примірнику  завідуючим  складом (комірником), який повинен своєчасно повідомити відділу постачання про відхилення  фактичного  залишку  матеріалів  від  встановленої
норми запасу та про залишки матеріалів, що знаходяться без руху.
      Довідка заповнюється  на  підставі  даних складського обліку матеріалів (типова форма N М-18).
      Критерій для  вкючення  даних  у  довідку  встановлює  відділ матеріально-технічного постачання підприємства (організації)
     
 Затверджено: Наказ Мінстату України від від 21.06.96 р. № 193

СИГНАЛЬНА ДОВІДКА  про відхилення фактичного залишку матеріалів  від установлених норм запасу (Типова форма № М-18)

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати