Свідоцтво про якість продовольства, відпущеного (відвантаженого, відправленого)

Додаток 39 до Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України (пункт 52 розділу ІV)

Затверджено: Наказ Міноборони України від 17.08.17 р. № 440 "Про затвердження Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України"

Пояснення щодо оформлення свідоцтва про якість продовольства, відпущеного (відвантаженого, відправленого) центром забезпечення

1. Це свідоцтво складається у двох примірниках лаборантом центру забезпечення на підставі даних випробувань та контрольних лабораторних перевірок, які проводяться під час відпуску (відвантаження, відправлення) продовольства. Підпис начальника центру забезпечення скріплюється мастиковою гербовою печаткою.

2. Під час складання цього свідоцтва під "Показниками якості" у графах 3 - 14 записуються показники якості, які притаманні лише зазначеному продукту. Перелік показників якості для кожного продукту встановлюється службою забезпечення органу військового управління.

 


Свідоцтво про якість продовольства, відпущеного (відвантаженого, відправленого)

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати