Талон замовника ________________ № ______________

 Особливості заповнення: 
При погодинній формі оплати послуг перевізника додатково до подорожнього листа як додаток має використовуватися талон замовника типової форми № 1-ТЗ (табл. 9.7).
Талон замовника оформляється у перевізника в двох екземплярах під копірку. У ньому вказуються дата видачі і номер подорожнього листа, до якого цей талон додається, а також найменування перевізника, марка і державний номер автомобіля, марка і державний номер причепа, найменування замовника, прізвище, ініціали та посада особи, відповідальної за використання автомобіля.
Талон замовника засвідчується підписом відповідальної особи і штампом замовника.
Перший екземпляр талона залишається у замовника і є підставою для розрахунків з перевізником. Другий екземпляр з товарно-транспортною накладною і подорожнім листом водій передає відповідальній особі перевізника.

Затверджено: Наказ Мінстату України від  29.12.95 р. № 488/346

Талон замовника ________________ № ______________

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати