ВІДОМІСТЬ нарахування амортизації основних засобів за методом, передбаченим податковим законодавством за ___ квартал 20__ р. (Сільгоспоблік, форма № ОЗСГ-8)

Особливості заповнення: у цій відомості рекомендовано нараховувати амортизації основних засобів за методом, передбаченим податковим законодавством за класифікаційними групами, яка відкривається на рік. У цій Відомості за об'єктами основних засобів щомісяця нараховують суму амортизації та зазначають розподіл зносу за об'єктами обліку (субрахунками і аналітичними рахунками).
Затверджено: наказом Мінагрополітики України від 27.09.07 р. № 701

ВІДОМІСТЬ нарахування амортизації основних засобів за методом, передбаченим  податковим законодавством за ___ квартал 20__ р. (Сільгоспоблік, форма № ОЗСГ-8)

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати