ВІДОМІСТЬ обліку залишків матеріалів на складі (Типова форма № М-14)

Особливості заповнення: ведеться на пiдприємствах (в органiзацiях), якi облiковують матерiали за оперативно-бухгалтерським методом. Вiдомiсть облiку залишкiв заповнюють за даними карток складського облiку, перевiрених бухгалтерiєю. Вiрогiднiсть перенесення залишкiв до вiдомостi пiдтверджується пiдписом особи, яка перевiряє.

Затверджено: наказом Мінстату України від 21.06.96 р. № 193

ВІДОМІСТЬ обліку залишків матеріалів на складі (Типова форма № М-14)

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати