ЖУРНАЛ обліку вантажів, що надійшли (Типова форма № М-1)

Особливості заповнення:
Для обліку та контролю за надходженням та оприбуткуванням матеріальних цінностей на підприємстві застосовується “Журнал обліку вантажів, що надійшли” (форма №М-1).
Записи в журналі виконуються відділом постачання в міру надходження матеріальних цінностей на склад підприємства на основі товарно-транспортних документів, прибуткових ордерів, актів приймання матеріалів. У журналі також роблять відмітки про запитання, що пов’язані з розшуком вантажів, які не надійшли.
У графі “Примітка” записують дані про оплату рахунків, відмову від акцепту або суми часткового акцепту та інші

 Затверджено: Наказ Мінстату України від від 21.06.96 р. № 193

 ЖУРНАЛ обліку вантажів, що надійшли (Типова форма № М-1)

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати