ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів за ___ ____________ 20__ р. (Сільгоспоблік, форма № ОЗСГ-7)

Особливості заповнення: у ній записують розподіл амортизації за об'єктами обліку, нараховану суму амортизації за минулий місяць, зміни суми амортизації за об'єктами, що надійшли й вибули, та суму амортизації, нараховану в поточному місяці.
Затверджено: наказом Мінагрополітики України від 27.09.07 р. № 701

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів за ___ ____________ 20__ р. (Сільгоспоблік, форма № ОЗСГ-7)

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати