Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом). Форма № 3-к

Форма затверджена: наказ Міністерства фінансів від 07.02.13 р. № 73

Дата останнього оновлення: чинний на 01.02.2020 р.

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом). Форма № 3-к

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати