Розрахунок з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами (Додаток 10-1 до Декларації)

Бланк затверджено: Наказ Мінфіну України від 17.08.15 р. № 719 (зі змінами і доповненнями, внесеними наказом Мінфіну України
від 31.05.17 р. № 545).

 

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати