Середні ціни (тарифи) та індивідуальні індекси цін (тарифів) на споживчі товари (послуги). Форма № 1-ціни (спожив) (місячна)

Бланк затверджено: Наказ Держстату України від 29.08.16 р. № 157.

Хто подає: Органи державної статистики міст, у яких проводиться спостереження за змінами цін (тарифів) на споживчі товари (послуги). 

Строки подання: 26 числа звітного місяця.

Куди подавати: Територіальному органу Держстату.

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати