Звіт про надання населенню субсидій. Форма № 1-субсидії (місячна)

Бланк затверджено:  Наказ Держстату України від 19.07.2017 № 176.

Хто подає: структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі
держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад.

Строки подання: Не пізніше 5 числа місяця, наступного за звітним.

Куди подавати: Територіальному органу Держстату.

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати