116 — учет плательщиков

Як здійснюється взяття на облік в контролюючому органі ФО, яка здійснює незалежну професійну діяльність?

Чи має право ФО, яка здійснює незалежну професійну діяльність, знятися з обліку в органах ДПС, якщо дія документу, який надає право на зайняття незалежною професійною діяльністю не закінчилась або до Єдиного реєстру адвокатів України внесено запис про зміну організаційної форми адвокатської діяльності?

Яким чином ФО, яка отримує паспорт вперше та через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, внести до паспорта у формі картки відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за номером паспорта?

Які дії необхідно здійснити ФОП для зняття з обліку в контролюючому органі, відносно якої в ЄДР внесено запис про припинення діяльності?

Яка передбачена відповідальність за неподання повідомлення за ф. № 20-ОПП про об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням?

Як юридичній особі виправити самостійно виявлену помилку в заяві за ф. № 1-ОПП?

Як заповнюється заява за ф. № 1-ОПП якщо на облік береться договір управління майном?

Як відбувається зняття з обліку в контролюючих органах ФОП у разі прийняття судом рішення про припинення підприємницької діяльності такої фізичної особи – підприємця, яке не пов’язане з банкрутством?

Чи може СГ, який планує здійснювати більше 5-ти другорядних видів діяльності, при заповненні полів 6а заяви за ф. № 1-ОПП та полів 4а заяви за ф. № 5-ОПП збільшувати кількість рядків?

Яка зазначається інформація в графі 12 розділу 3 повідомлення за ф. № 20-ОПП, якщо у платника податків наявна земельна ділянка?

Яким чином здійснюється зняття з обліку у контролюючих органах ФОП у разі її смерті, оголошення померлою або визнання такої особи безвісно відсутньою?

Як знятися з обліку в контролюючих органах ЮО та їх відокремленим підрозділам, у яких місцезнаходженням є територія проведення АТО (Луганськ, Донецьк тощо)?

Чи потрібно платнику змінювати дату у полі «Період» при створенні в ЕК заяв за ф. № 1-ОПП, № 17-ОПП та повідомлення за ф. № 20-ОПП у разі подання їх несвоєчасно?

Чи необхідно СГ вносити зміни до облікових даних, якщо відбулось перейменування назви міста, вулиці?

Як визначається основне місце обліку ФОП, якщо він здійснив державну онлайн-реєстрацію за фактичним місцем проживання (перебування), яке не відповідає адресі реєстрації в паспорті та чи перевіряють контролюючі органи відповідність відомостей з ЄДР обліковим даним платника податків?

Як знятися з обліку в контролюючих органах ФОП, місцем проживання яких є ВЕЗ «Крим»?

Яким чином ФО, які здійснюють незалежну професійну діяльність, знятися з обліку в контролюючому органі у разі прийняття рішення про припинення незалежної професійної діяльності? 

Як здійснюється перереєстрація СГ в контролюючих органах у разі зміни місцезнаходження/місця проживання з території ВЕЗ «Крим» на територію областей України та м. Києва?

Як здійснюється взяття на облік в контролюючому органі ФО, яка здійснює незалежну професійну діяльність?

Яким чином платнику податків подати через ЕК облікову картку за ф. № 1ДР та заяву за ф. № 5ДР з копіями документів, що посвідчують особу та інших документів, які підтверджують зміни облікових даних та чи можна отримати документ, що засвідчує реєстрацію у ДРФО – платників податків, в електронному вигляді?

Назад12

О газете

Год основания 1993
периодичность выхода 120 номеров на год

Подписаться на газету

Купить