Законодавство

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.91 № 1264-XII
Податковий кодекс України
Громадянський кодекс України
Господарський кодекс України
Кодекс про адміністративні правопорушення
Національні стандарти бухгалтерського обліку та звітності
Закон України про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні
План рахунків бухгалтерського обліку
Інструкція щодо використання плану рахунків бухгалтерського обліку
Методичні рекомендації з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, розрахунків та незавершеного виробництва сільськогосподарських підприємств
Методичні рекомендації щодо застосування регістрів журнально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств, затверджені наказом Міністерства аграрної політики України від 4 червня 2009 р. № 390
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України Про затвердження спеціалізованих форм первинних документів з обліку основних засобів і інших необоротних активів сільськогосподарських підприємств та методичних рекомендацій щодо їх застосування від 27 вересня 2007 року № 701 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо застосування спеціалізованих форм первинних документів з обліку виробничих запасів в сільськогосподарських підприємствах, затверджені наказом Міністерства аграрної політики України від 21 грудня 2007 р. № 929
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, затверджені наказом Міністерства аграрної політики України від 18 травня 2001 р. № 132