ЧИ ДОПУСТИМА ВМД З НАЗВОЮ ТОВАРУ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ
22.10.2020 | 08:02
655 0
Чи потрібно вносити зміни до ВМД, якщо митники внесли найменування товару з інвойсу іноземною мовою, тобто назву товару зазначено не українською?

Нагадаємо, що відповідно до п. 3.3 Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа, затвердженого наказом Мінфіну України від 30.05.12 р. № 651 (далі — Порядок № 651), заповнення практично всіх граф митної декларації (далі — МД), зокрема, графи 31 «Вантажні місця та опис товарів — Маркування та кількість — Номери контейнерів — Кількість та розпізнавальні особливості», покладено на декларанта. Митниця під час приймання МД до оформлення лише перевіряє правильність їх заповнення останнім. Відповідно до Порядку виконання митних формальностей під час митного оформлення товарів із застосуванням МД на бланку єдиного адміністративного документа, затвердженого наказом Мінфіну України від 30.05.12 р. № 631 (далі — Порядок № 631), під час прийняття МД митники, зокрема, перевіряють правильність класифікації товарів (пп. 4.5.5). І тут неможливо не зважати на назву задекларованого товару. Зокрема, в цій графі зазначають торговельне найменування товару та опис товару відповідно до товаросупровідних, транспортних документів в обсязі, достатньому для його розпізнання та віднесення до коду згідно з УКТ ЗЕД у кількості знаків, визначеній правилами заповнення графи 33 МД. При цьому найменування торговельної марки (за наявності у товаросупровідних та комерційних документах) зазначається повністю без будь-яких скорочень. Якщо оригінальне написання найменування торговельної марки виконується мовою, в якій використовується латинський алфавіт, то в графі таке найменування зазначається латинськими літерами. Інвойс відносять до товаросупровідних документів, тож іншомовне найменування товару й потрапило до МД з нього.

Зважте на ч. 1 ст. 268 Митного кодексу України (далі — МКУ), якою передбачено, що допущення в МД помилок, що не призвели до неправомірного звільнення від сплати митних платежів або зменшення їх розміру, до незабезпечення дотримання заходів тарифного та/або нетарифного регулювання ЗЕД, не тягне за собою застосування санкцій, передбачених МКУ та іншими законодавчими актами України. Також у ч. 2 ст. 268 МКУ сказано: у випадках, передбачених ч. 1 цієї статті, митники надають декларантам або уповноваженим ними особам можливість виправити помилки, допущені в МД.

Як зрозуміло з Вашої ситуації, митники не вважають помилкою зазначення в МД назви товарів іноземною мовою. У зв’язку з цим звертаємо увагу на ст. 269 МКУ, яка встановлює порядок зміни, відкликання та визнання МД недійсною. Про відкликання МД не йдеться, позаяк це допускають лише до моменту завершення митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення відповідно до заявленого митного режиму (ч. 5 ст. 269 МКУ). І визнати МД недійсною безпідставно, бо задекларовані в ній товари пі­сля оформлення такої декларації видано з-під митного контролю (п. 44 Положення про митні декларації, затвердженого постановою КМУ від 21.05.12 р. № 450, далі — Положення № 450). Водночас відповідно до ч. 2 ст. 268 МКУ внесення змін до МД, прийнятої органом доходів і зборів, допускають до моменту завершення митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення відповідно до заявленого митного режиму, а також протягом трьох років із дня завершення їхнього митного оформлення. Зміни повинні стосуватися лише товарів, транспортних засобів комерційного призначення, зазначених у МД. Деталі щодо внесення змін до МД містить п. 37 Положення № 450, відповідно до якого після завершення митного оформлення зміни в МД на бланку єдиного адміністративного документа можна вносити за допомогою:

— подання задля подовження строку тимчасового ввезення товарів із частковим звільненням від обкладення митними платежами, а також у випадках, визначених МКУ, декларантом або уповноваженою ним особою додаткової митної декларації та оформлення її митним органом;

— заповнення та оформлення митним органом аркуша коригування за формою згідно з додатком 4 до Положення № 450.

Аркуш коригування заповнює та оформлює митний орган у разі:

1) необхідності виправлення відомостей, пов'язаних з доплатою або поверненням митних платежів, у тому числі у зв'язку зі скасуванням рішення митного органу;

2) необхідності виправлення за письмовим зверненням декларанта або уповноваженої ним особи відомостей, пов'язаних з коригуванням ціни товару, що вивозиться за межі митної території України, для цілей податкового контролю за трансфертним ціноутворенням, якщо таке коригування не призведе до зменшення суми податків, що підлягає сплаті до бюджету;

3) необхідності виправлення за письмовим зверненням декларанта або уповноваженої ним особи помилково зазначених в оформленій митній декларації на бланку єдиного адміністративного документа відомостей про товари, не пов'язаних з перерахуванням сум митних платежів за такою митною декларацією;

4) необхідності відображення за письмовим зверненням декларанта або уповноваженої ним особи відомостей про товари, що стали відомі після закінчення митного оформлення товарів, не пов’язаних з перерахуванням сум митних платежів за митною декларацією на бланку єдиного адміністративного документа.

З вищезазначеного висновується, що зазначення назви товару в МД іноземною мовою — не помилка. Утім, якщо вирішите остаточно з’ясувати ситуацію з МД, радимо все-таки додатково звернутися до митниці оформлення зі зверненням щодо можливості виправлення цих назв українською мовою.

Відповідь редакції передплатнику газети «Все про бухгалтерський облік».У відповіді враховано норми законодавства станом на дату публікації.

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати