Чи можна амортизувати ОЗ, якщо карантин спричинив їх вимушений простій

Консультація з газети "Все про бухгалтерський облік" № 28 за 25.03.2020 р. на стор. 4-5

Наше підприємство на період карантину  призупинило свою діяльність.  Підкажіть, будь ласка, чи можна амортизувати основні  засоби, які підприємство не використовує, під час такого вимушеного простою? 

Запитання з консультаційної лінії

ВІДПОВІДЬ: За канонами бухобліку об'єкти основних засобів (далі — ОЗ), які підприємство через простій не використовує, можна (ба навіть потрібно) амортизувати. Далі розповімо про все детально. 

  Почнемо з бухобліку. У національній системі стандартизації бухоблік об'єктів ОЗ — сфера опіки П(С)БО 7 "Основні засоби". У ньому передбачено виключний перелік випадків, коли амортизацію на об'єкти ОЗ не нараховують. Так, у п. 23 П(С)БО 7 сказано: амортизацію обчислюють протягом строку корисного використання ОЗ, визначеного підприємством (у розпорядчому акті), при визнанні такого об'єкта активом (під час зарахування його на баланс), і призупиняють на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації.

  Своєю чергою, в абз. 4 п. 29 П(С)БО 7 сказано, що амортизацію припиняють нараховувати, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття об'єкта ОЗ, переведення його на реконструкцію, модернізацію, добудову, дообладнання,  консервацію1. В унісон із цими правилами звучить і п. 27 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених наказом Мінфіну України від 30.09.03 р. № 561.

  У МСФЗ-стандартизації це амортизаційне питання також чітко врегульоване. У §55 МСБО 16 "Основні засоби" визначено, що амортизацію активу припиняють нараховувати на одну із  двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу (або включають до ліквідаційної групи, яку класифікують як утримувану для продажу) згідно з МСФЗ 5 "Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність", або на дату, з якої припиняють його визнавати. Далі тут-таки чітко зазначено, що амортизацію не припиняють нараховувати, коли актив не використовують або він вибуває з активного використання2, доки актив не буде амортизовано повністю.

  Зі сказаного висновимо: об'єкти ОЗ, які певний період не працюють (простоюють) через запровадження карантину, в бухобліку все одно потрібно амортизувати3. І хай вас не бентежить, що підприємство тимчасово не використовує їх. Незважаючи на це, такі об'єкти однаково технічно й комерційно старіють, а також морально та фізично зношуються (§56 МСБО 16)4. Однак варто пам'ятати про такий нюанс: якщо підприємство застосовує до таких об'єктів ОЗ (тобто які простоюють) виробничий метод нарахування амортизації5, то амортизаційні відрахування в такому разі дорівнюватимуть нулю. Це пов'язано з тим, що за цим методом розмір нарахованого зносу прямо залежить від обсягу виробленої продукції з використанням цього ОЗ упродовж місяця. Тому якщо продукцію не виробляли, то й амортизація за об'єктом ОЗ при застосуванні такого методу буде нульовою. Докладно про простої на підприємстві розповідали в газеті "Все про бухгалтерський облік" № 23 та № 24 за 2020 рік на стор. 11 та 10 відповідно.

  Податок на прибуток. Як відомо, оподаткування прибутку базується на фінрезультаті до оподаткування з фінзвітності (п. 44.2, пп. 134.1.1 Податкового кодексу України, далі  ПКУ). Тому прибутківцям, які не ведуть обліку податкових різниць з р. III ПКУ, не варто з цього "амортизаційного" приводу перейматися, адже в них усе має відбуватися за канонами бухобліку. А от у коригувальних платників податку на прибуток не все так райдужно. Адже контролери не перший рік висловлюють ідею про те, що податкової амортизації щодо об'єктів ОЗ, які тимчасово не використовують, не має бути6. Причому в одних своїх циркулярах фіскали аргументують це тим, що ОЗ, які простоюють, не призначені для використання у госпдіяльності, тобто нібито є невиробничими (ІПК ДФСУ від 19.03.18 р. № 1080/6/99-99-15-02-02-15/ ІПК), а в інших, посилаючись на дефініцію терміна "амортизація" із пп. 14.1.3 ПКУ, доходять висновку про неможливість визнання податкової амортизації "на період тимчасового невикористання виробничих ОЗ та відсутності  їх експлуатації (корисного використання)" (ІПК ДФСУ від 02.07.19 р. № 3031/6/99-99-15-0202-15/ІПК).

  На наш погляд, такі твердження податківців необґрунтовані. Адже тимчасове невикористання об'єктів ОЗ у госпдіяльності геть не означає, що вони стають невиробничими. Бо такими пп. 138.3.2 ПКУ вважає лише ОЗ, які в принципі не призначені для використання в госпдіяльності платника. Погоджуються з цим, між іншим, і суди (див., наприклад, постанову Шостого апеляційного адмінсуду від 18.09.19 р. у справі 640/18096/187). Так само абсурдно говорити, що тимчасовий простій не є строком корисного використання (експлуатації) об'єкта ОЗ. Сподіваємося, у цей складний для країни час здоровий глузд переможе, і податківці не займатимуться амортизаційною казуїстикою. Особливо враховуючи те, що законодавці прагнуть мінімізувати негативні наслідки для бізнесу через COVID-19 шляхом запровадження антикризових заходів. Детально про них читайте на стор 16–45 газети "Все про бухгалтерський облік" № 27 за 2020 р. 

1 Під час застосування виробничого методу амортизації нарахування останньої припиняють із дати, що настає  за датою вибуття об'єкта ОЗ.

2 Винятком тут є лише використання виробничого методу амортизації, у разі використання якого сума амортвідрахувань прямо залежить від виробничого процесу. 

 3 Для підприємств, які ведуть облік за П(С)БО, ця теза актуальна лише за умови, що для відповідних  об'єктів  ОЗ не було проведено процедуру їх консервації.

 4До речі,у §30 Основ для висновків до МСБО 16 стосовно цього питання сказано: "Рада вирішила, що строк корисної експлуатації активу має охоплювати весь час, протягом якого він є придатним для використання, незалежно від того, чи використовується він чи ні протягом цього часу"А в їхньому §31 додано: "Рада дійшла висновку, що  незалежно від невикористання чи використання, доцільно  амортизувати актив з обмеженим строком корисної експлуатації так, щоб фінансові звіти відображали споживання потенціалу корисності активу, яке відбувається в той час, коли актив утримують".

5 За виробничим методом амортизації, нагадаємо, місячну суму амортизації визначають як добуток фактичного  місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та виробничої ставки амортизації. Виробничу ставку амортизації  обчислюють діленням вартості, яка амортизується,  на загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство очікує виробити (виконати) з використанням об'єкта ОЗ (пп. 5 п. 26 П(С)БО 7). 

 6 Тобто бухфінрезультат до оподаткування треба стандартно збільшувати на бухамортизацію ОЗ, розраховану  за П(С)БО або МСФЗ. А от зменшувати його на податкову амортизацію, розраховану за правилами пп. 138.3.1 ПКУ, з їх слів, не можна. Відповідно, в сухому залишку підприємство в податково-прибутковому обліку лишається взагалі без амортизаційних сум.

7 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/84361858.

Світлана РОМАНЮК, 

консультант із питань

обліку та оподаткування, м. Київ

 

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати