До якого числа подавати заяву про зміну системи оподаткування
20.12.2019 | 08:23
Для переходу з 01.01.20 р. підприємства-сільгоспвиробника із загальної системи оподаткування на 4 групу єдиного податку чи потрібно подавати «Заяву про застосування спрощеної системи оподаткування» строком до 15.12.19 р.?

Згідно з пп. 298.1.4. Податкового кодексу України (далі — ПКУ) суб’єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів відповідно до норм ПКУ, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви до контролюючого органу (за формою, затвердженою наказом Мінфіну України від 16.07.19 р. № 308) не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Такий СГ може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року.   

При цьому перехід на спрощену систему оподаткування СГ може здійснити за умови, якщо протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, ним дотримано вимог, установлених п. 291.4 ПКУ.

До поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік.

Розрахунок доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування, затверджено вже згаданим наказом Мінфіну від 16.07.19 р. № 308.

Таким чином, для переходу на єдиний податок з 1 січня 2020 року заяву про застосування спрощеної системи та розрахунок доходу слід подати не пізніше 16 грудня 2019 року (тобто до 16 грудня включно).

Додатково, згідно з пп. 298.8.1 ПКУ для переходу на 4 групу єдиного податку сільськогосподарські товаровиробники подають до 20 лютого поточного (у цьому випадку — 2020) року:

1) загальну податкову декларацію з податку на поточний рік щодо всієї площі земельних ділянок, з яких справляється податок (сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ, багаторічних насаджень), та/або земель водного фонду внутрішніх водойм (озер, ставків та водосховищ) — контролюючому органу за своїм місцезнаходженням (місцем перебування на податковому обліку);

2) звітну податкову декларацію з податку на поточний рік окремо щодо кожної земельної ділянки — контролюючому органу за місцем розташування такої земельної ділянки;

3) розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва — контролюючим органам за своїм місцезнаходженням та/або за місцем розташування земельних ділянок за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику;

4) відомості (довідку) про наявність земельних ділянок — контролюючим органам за своїм місцезнаходженням та/або за місцем розташування земельних ділянок.

У відомостях (довідці) про наявність земельних ділянок зазначаються дані про кожний документ, що встановлює право власності та/або користування земельними ділянками, у тому числі про кожний договір оренди земельної частки (паю).

За відсутності підстав у контролюючого органу для відмови в реєстрації суб’єкта господарювання платником єдиного податку четвертої групи такий суб’єкт з 1 січня поточного (у цьому випадку — 2020) року є платником єдиного податку четвертої групи.

Відповідь редакції передплатнику газети «Все про бухгалтерський облік».У відповіді враховано норми законодавства станом на дату публікації.

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати