Дорожні знаки на підприємстві: придбали, покористувались, списали
02.04.2018 | 12:35
Як оформити в бухобліку придбання та списання дорожніх знаків на підприємстві?

Відповідь: Позаяк дорожні знаки використовують більше року, їх слід ідентифікувати як необоротні активи. Залежно від вартісної межі, прописаної в наказі про облікову політику підприємства для визначення основних засобів (далі — ОЗ), дорожні знаки можна обліковувати як ОЗ на субрахунку 109 «Інші основні засоби» або як малоцінні необоротні матеріальні активи (далі — МНМА) на субрахунку 112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи».

В обліку придбання дорожніх знаків можна показати так:

 Дт 109/112 Кт 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» — відображено вартість придбаних знаків без ПДВ;

 Дт 641 «Розрахунки за податками» Кт 631 — відображено податковий кредит з ПДВ.

Упродовж строку корисного використання вартість дорожніх знаків необхідно амортизовувати відповідно до норм п.п. 22 — 30 П(С)БО 7 «Основні засоби». Необоротний актив списують із балансу, коли він перестає відповідати критеріям визнання активу: підприємство отримує економвигоди від його використання, його вартість може бути достовірно оцінена.

Списання в бухобліку показують так:

 Дт 976 «Списання необоротних активів» Кт 109/112 — списано залишкову вартість необоротного активу;

 Дт 13 «Знос (амортизація) необоротних активів» Кт 109/112 — списано суму амортизації.

У податково-прибутковому обліку підприємства, які не коригують фінрезультат на різниці за р. ІІІ ПКУ, визначають об’єкт обкладення податком на прибуток за правилами бухобліку.

Ті підприємства, які коригування провадять, повинні звернути увагу на порядок застосування амортизаційних різниць за п.п. 138.1, 138.2 Податкового кодексу України (далі — ПКУ). Коригування за п.п. 138.1, 138.2 не застосовують до необоротних активів, вартість яких менша за 6000 грн відповідно до п.п. 14.1.138 ПКУ (див. ІПК ДФСУ від 11.01.18 р. № 116/6/99-99-15-02-02-15/ІПК). А тому їх амортизація зменшуватиме об’єкт обкладення податком на прибуток за П(С)БО та МСФЗ. 

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати