ЯК НЕПРИБУТКІВЦЮ СПИСАТИ АВТО НА БРУХТ
Як списати автомобіль, що вийшов із ладу (організація неприбуткова)?

Механізм списання неприбутковими організаціями основного засобу (далі — ОЗ), яким у вас є автомобіль, аналогічний тому, який застосовують і госпрозрахункові підприємства. Так, у бухобліку для списання ОЗ достатньо довести, що такий об’єкт не відповідає критеріям визнання активів (п. 33 П(С)БО 7 «Основні засоби»). Зокрема, його використання не приносить економічного зиску. Тому якщо обговорюване авто ви більше не плануєте використовувати (бо якщо плани на подальше використання є — можна мовити про консервацію), то воно не втілює у собі якісь економвигоди. Відповідно, такий об’єкт — уже не актив, і його можна списати.

Для встановлення непридатності ОЗ до використання, неефективності чи недоцільності його поліпшення (ремонту, модернізації) керівник вашої неприбуткової організації має створити постійно діючу комісію (див. п. 41 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених наказом Мінфіну України від 30.09.03 р. № 561, далі — Методрекомендації № 561). Остання, зокрема, повинна:

— оглянути об’єкт, що підлягає списанню (у цьому разі — автомобіль);

— установити причини його невідповідності критеріям активу;

— визначити можливість продажу (передачі) такого об’єкта іншим підприємствам (організаціям) або використання окремих вузлів, деталей, матеріалів, що можуть бути одержані внаслідок демонтажу, розбирання (ліквідації) ОЗ, установити їх кількість і вартість;

— скласти у двох примірниках акт на списання основних засобів за типовою форма ОЗ-4 «Акт на списання автотранспортних засобів» (форма затверджена наказом Мінстату України від 29.12.95 р. № 352).

У такому акті, серед іншого, треба прописати дані, що характеризують об’єкт ОЗ: рік його виготовлення, дату надходження об’єкта на підприємство і початок експлуатації, первісну (переоцінена) вартість об’єкта, суму нарахованого зносу, передбачений і фактичний строк корисного використання, проведені ремонти, причини вибуття тощо (п. 42 Методрекомендацій № 561).

Коли акт на списання готовий та затверджений (схвалений) керівником вашої неприбуткової організації, на його підставі бухгалтер відображає ліквідацію об’єктів ОЗ у:

— Інвентарній картці обліку основних засобів (типова форма № ОЗ-61);

— Картці обліку руху основних засобів (типова форма № ОЗ-81);

— Інвентарному списку основних засобів (типова форма № ОЗ-91).

Водночас у бухобліку списання об’єкта ОЗ відображають проводками:

Дт 976 Кт 10, 11 — на суму залишкової вартості списаного об’єкта ОЗ;

Дт 13 Кт 10, 11 — на суму нарахованого зносу.

Якщо після ліквідації ОЗ залишились матеріали, які ще можна використовувати, то їх оприбутковують за справедливою вартістю (сучасною собівартістю придбання) з одночасним визнанням іншого доходу (п. 44 Методрекомендацій № 561): Дт 20, 22 Кт 746. Цей запис роблять на підставі затвердженого наказом Мінстату України від 21.06.96 р. № 193 прибуткового ордера (типова форма № М-4) та Акта за типовою формою № ОЗ-4.

Витрати, пов’язані з ліквідацією об’єктів ОЗ (приміром, зарплата працівників, нарахування єдиного соцвнеску), треба відносити також до інших витрат (Дт 976). Підстава — п. 29 П(С)БО 16 «Витрати».

У податково-прибутковому обліку операція зі списання авто ніяк не відображається. Адже неприбуткові організації не є платниками податку на прибуток (п. 133.4 Податкового кодексу України, далі — ПКУ). Необхідність сплати неприбутківцями податку на прибуток виникає лише в разі нецільового витрачання отриманих ними доходів (прибутків) — пп. 133.4.3 ПКУ.

Якщо ваша організація є платником ПДВ, то врахуйте, що у ПДВшному обліку операції з ліквідації ОЗ, на думку податківців, можна не обкладати ПДВ згідно з п. 189.9 ПКУ, якщо платник надасть контролюючому органу відповідний документ про знищення, розбирання чи перетворення необоротних активів в інший спосіб, унаслідок чого ОЗ не може використовуватися за первісним призначенням. Про те, які це можуть бути документи, ми розповідали в газеті «Все про бухгалтерський облік» № 107 за 2019 рік на стор. 41.

Відповідь редакції передплатнику газети «Все про бухгалтерський облік».У відповіді враховано норми законодавства станом на дату публікації.

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати