Як визначити справедливу вартість цінних паперів
23.03.2020 | 08:23
201 0
Придбали цінні папери (векселі) за 200 грн, номінальною вартістю 100000 грн, з терміном погашення — за пред’явленням але не раніше 2040 року. Як дисконтувати чи хто робить оцінку справедливої вартості на дату балансу?

Як випливає із запитання, ваше підприємство придбало вексель. У бухобліку ви його показали як купівлю інвестиційного цінного паперу. Під час первісного визнання ви таку фінінвестицію оцінили за фактичною собівартістю (п. 29 П(С)БО 13 «Фінансові інструменти», п. 4 П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції»). Далі на дату балансу, згідно з п. 8 П(С)БО 12 та п. 30 П(С)БО 13, вам такий фінактив треба показувати за справедливою вартістю. Відповідно, вас цікавить, як визначити останню. Тому, відповідаючи, виходитимемо саме з цього. 

На жаль, ані П(С)БО 12, ані П(С)БО 13 не говорять, як і хто має визначати справедливу вартість фінансового активу. Водночас варто зауважити, що інші вітчизняні стандарти дають приклади визначення справедливої вартості для окремих об’єктів обліку. Так, у додатку до П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств» справедливою вартістю, зокрема, цінних паперів (якими є вексель) названо їхню поточну ринкову вартість на фондовому ринку, а за відсутності такої — їхню експертну оцінку. Тому, гадаємо, у цьому разі для визначення справедливої вартості можна (проте не обов’язково) залучати сертифікованого оцінювача. Адже ст. 7 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 12.07.01 р. № 2658-III, у якій описано випадки обов’язкової оцінки, про такі випадки не мовиться.

Зверніть увагу: п. 9 П(С)БО 12 говорить, що фінансові інвестиції, справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо, відображають на дату балансу за їх собівартістю з урахуванням зменшення корисності інвестиції.

Втрати від зменшення корисності фінансових інвестицій відображають у складі інших витрат з одночасним зменшенням балансової вартості фінансових інвестицій.

Відповідь редакції передплатнику газети «Все про бухгалтерський облік».У відповіді враховано норми законодавства станом на дату публікації.

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати