Профспілка забезпечує своїх членів антисептиками і масками: нюанси обліку
09.07.2020 | 08:27

Консультація з газети "Все про бухгалтерський облік" № 65 за 13.07.2020 р. на стор. 4 - 6

Ми — неприбуткова організація (профспілка),неплатник ПДВ.На засіданні профспілкового комітету ухвалено рішення про закупівлю антисептичних засобів і медичних одноразових масок для забезпечення як працівників, так і членів профспілки для виконання ними роботи в умовах карантину.

Підкажіть, будь ласка, чи потрібно документально оформляти видачу антисептичних засобів і медичних масок (наприклад, складати відомості, вести журнали) або після придбання їх можна просто списати актом, зазначаючи мету їх використання? Чи виникатиме у працівників і членів профспілки додаткове благо? Як відобразити в бухобліку зазнані витрати?

Запитання з редакційної пошти

ВІДПОВІДЬ: Оскільки регламентованого порядку документування операцій із видачі антивірусних спецзасобів немає, то, гадаємо, будь-який варіант оформлення можна розцінювати як прийнятний. Детально про це та податково-облікові хитросплетіння оповімо далі.

  Стаття 18 Закону № 1645 джерелить: власники, а також керівники та інші посадові особи підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності зобов'язані в межах своїх повноважень сприяти здійсненню заходів щодо захисту населення від інфекційних хвороб. Поруч із цим пп. 1 п. 3 постанови № 392 забороняє в період дії карантину1 перебувати, зокрема, в громадських будівлях і спорудах2 без одягнутих засобів індивідуального захисту (респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот, у т.ч. виготовлених самостійно).

  Тож, послуговуючись, либонь, саме цими приписами, турботливі керувалі дбають про найцінніше своїх трудолюбів — здоров'я і забезпечують їх спецзасобами за власною ініціативою (як, наприклад, у розглядуваному випадку3 ). А бухгалтер, звісно, наслідки такої опіки має безпомилково відобразити в обліку.

Документування

  Запускати такий піклувально-антивірусний процес вам варто з оформлення протоколу, у якому, зокрема, буде вказано коло тих, кому видаватиметься карантинне обмундирування та відповідального за його роздавання.

  Власне документування використання спеціальних розчинів для оброблення рук та одноразових медичних масок для обличчя, вважаємо, через відсутність чітко регламентованих приписів можна організовувати по-різному. Причому наріжним каменем можна покласти те, чи є таке забезпечення обов'язковим.

  Оскільки, судячи із ситуації, такі спецзасоби постачатимуться всім охочим працівникам і членам профспілки, то складання в такому разі якихось спеціальних відомостей чи журналів для фіксування в них інформації про те, хто скільки чого отримав, на наш погляд, буде зайвим. Адже цей процес має добровільне коріння. Тобто зрозуміло, що ніхто нікого не може змушувати силоміць брати такі засоби захисту. Позаяк ані правових, ані морально-етичних важелів для цього в профспілки немає. Тому тут має діяти принцип: хочеш — бери, ні — будь здоровий. Опріч того, таке неперсоніфіковане оформлення зіграє вам на руку й під час оподаткування (див. далі).

  Звісно, у тих випадках, коли забезпечення антивірусними засобами є обов'язковим нормативним заходом, тоді вже доцільно послуговуватися журналами/відомостями. Адже вони слугуватимуть підґрунтям як для внутрішнього, так і зовнішнього контролю за виконанням карантинних приписів.

  Таким робом, на наш погляд, в аналізованому випадку можна обійтися4 й без безпосереднього документування видачі антисептиків і масок саме працівникам та членам профспілки. Просто передання такого обмундирування особі, відповідальній за його роздачу, доцільно оформити накладною-вимогою на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів за типовою формою М-115 чи власноруч розробленою її спрощеною версією, у якій присутні всі притаманні первинці обов'язкові реквізити. Цього для списання в бухобліку до витрат вартості таких спецзасобів має бути предостатньо.

Оподаткування

  Незважаючи на животрепетність озвученої теми, чітких роз'яснень перевіряльників щодо обкладення податком на доходи і військовим збором антивірусних засобів, на жаль, немає. Ускладнюється це ще й тим, що прямої норми, яка б тут була звільняючим щитом, у ПКУ хоч удень зі свічкою шукай — не знайдеш. Тож у даному разі маємо справу із загадкою Сфінкса.

  Підпункт 165.1.9 ПКУ для вас не годиться. Адже, по-перше, він говорить про забезпечення роботодавцем засобами індивідуального захисту алі — ЗІЗ) працівників. Та далеко не всі члени профспілки можуть бути її працівниками. По-друге, така видача ЗІЗ має обумовлюватися вимогами Закону про охорону праці, ст. 8 якого припасовує таке забезпечення до робіт зі шкідливими та небезпечними умовами праці, а також робіт, пов'язаних із забрудненням або несприятливими метеорологічними умовами. Карантинні роздачі антисептиків і масок сюди складно вписати.

  Підпункт 165.1.19 ПКУ тут також як лисому гребінь. Бо він знову-таки орієнтований передусім на роботодавців. До того ця норма виводить з-під оподаткування кошти або вартість майна (послуг), які працедавець надає як допомогу на лікування та медобслуговування платника, за наявності відповідних підтвердних документів. Антивірусне забезпечення спецзасобами медобслуговуванням вочевидь не є, та й до допомоги на лікування його навіть за вуха навряд чи вдасться притягнути.

  Єдина надія на пп. 165.1.47 ПКУ. Згідно з ним до місячного (річного) оподатковуваного доходу не потрапляють суми виплат чи відшкодувань, що здійснюють за рішенням профспілки, прийнятим в установленому порядку, на користь члена такої профспілки протягом року сукупно в межах розміру, установленого абз. 1 пп. 169.4.1 ПКУ. В останньому йдеться про розмір місячного прожиткового мінімуму, що діє для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн. У 2020 р. цей показник дорівнює 2940 грн .

  Ви, мабуть, помітили, що пп. 165.1.47 ПКУ оперує, зокрема, словом "виплати". А з ним у більшості випливає в голові "тригер"6 із перерахуванням (сплатою) грошового доходу. Проте, на наш погляд, теоретично його можна тлумачити й у більш широкому розумінні. Тобто припускаємо, що під дію пп. 165.1.47 ПКУ можна протягувати й негрошові доходи. Якщо дотримуватися цієї точки зору, то забезпечення за рішенням профспілки своїх членів (серед яких і її працівники) карантинними спецзасобами обкладати податком на доходи не потрібно (щоправда, коли розмір таких роздач за кожним окремим членом профспілки сукупно за 2020 р. не перевищить 2940 грн, що, звісно, малоймовірно). Сподіваємося, контролери стосовно цього не займатимуться буквоїдством. Тим паче що такі заходи пов'язані з перешкоджанням поширенню хвороби та протиепідеміологічними заходами.

  У формі № 1ДФ такі неоподатковувані виплати слід відображати з ознакою доходу "167".

  Військовий збір із виплат, які не обкладають податком на доходи, як відомо, не утримують (пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 р. ХХ ПКУ).

  Єдиного внеску на профспілкові виплати також не нараховують. Адже їх здійснюють не в межах трудового або цивільно-правового договору на виконання робіт (надання послуг).

  Ну й уже в крайньому разі можна спробувати тут вдатися до неперсоніфікованого фінту7 . Наприклад, він точно спрацює щодо санітайзера, який придбавається для розміщення на вході до приміщення. Адже таким засобом користуватиметься невизначене коло осіб. Тому реально підстав і можливостей для персоніфікації доходу катма (тобто закріпити об'єкт оподаткування за конкретною людиною — отримувачем доходу неможливо).

  Із масками в разі застосування знеособленого оформлення їх роздачі членам профспілки (тобто коли немає окремих відомостей/журналів зі списком осіб, яким їх видано) також можна пориватися аргументувати, що можливість персоніфікації відсутня. Хоча ризиків у доведенні митарями протилежного ніхто не скасовував. У будь-якому разі в цьому важливому питанні сподіваємося на лояльність податкових ескулапів.

Бухоблік

  Із метою рахівництва спеціальні розчини для оброблення рук та одноразові медичні маски для обличчя є узуальними запасами (п. 4 П(С)БО 9 "Запаси"). Тому в бухобліку такі купівлі на підставі первинки, яка їх супроводжує (скажімо, накладних, касових чеків), за первісною вартістю, сформованою з інгредієнтів, перелічених у п. 9 П(С)БО 9, барвистою веселкою замайорять на субрахунку 209 "Інші матеріали". Палітра бухпроводок тут може бути такою: Дт 209 Кт 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками", 685 "Розрахунки з іншими кредиторами"8 .

  У момент фактичного передання таких антивірусних засобів для використання їх вартість почимчикує до складу затрат звітного періоду. За підставу для цього може правити, скажімо, типова ф. № М-11, про яку ми згадували вище9 . Зважаючи на те, що даним "антиСOVID-19" обмундируванням ви забезпечуєте своїх працівників і членів профспілки, то бухкотирування, вважаємо, у такому разі може бути наступним: Дт 92 "Адміністративні витрати" Кт 20910.

  Важкі карантинні часи відкривають для нас нові можливості. Вони допомагають зрозуміти, що насправді нам принесе щастя, як досягти успіху або чим варто займатися. Карантин можна використовувати для запровадження нових сімейнтх традицій, згуртування відносин і саморозвитку. Одним словом, пам’ятайте: позитив можна знайти майже скрізь.

1 Поки що карантин діє до 31.07.2020 р. Як події розвиватимуться надалі, покаже лише час.

2 Територію та приміщення будь-якого підприємства формально можна розцінювати як громадське місце.Адже ст. 1 Закону № 2899 під ним розуміє частину (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно,чи за запрошенням,або за плату,постійно,періодично або час від часу, у тому числі під'їзди, а також підземні переходи, стадіони.

3Такий висновок робимо на підставі того, що, наприклад, у п. 4 Тимчасових рекомендацій № 16 лише зазначено, що на вході до офісного приміщення слід організувати місце для обробки рук антисептиком.А щодо обов'язкового забезпечення колег масками там нічого не сказано.

4 Проте за великого бажання ви, звісно, можете вести додатково журнали/відомості. Ніхто по руках вас за це точно не битиме.

5Ухвалено наказом Мінстату України від 21.06.96 р. № 193.

6Тригер — асоціація.

7Те,що неперсоніфіковані виплати не підлягають обкладенню податком на доходи, податківці озвучували не раз (див., наприклад,листи ДФСУ від 23.11.16 р.№ 25307/6/99-99-13-0203-15 та від 18.11.16 р. № 24941/6/99-99-13-02-03-15).

8ЯкщовашапрофспілказастосовуєСпрощенийпланрахунків, то бухпроводки можуть бути такими: Дт 20 "Виробничі запаси" Кт 68 "Розрахунки за іншими операціями".

9 Звертаємо увагу на те, що використані маски не можна просто брати і викидати в смітник. Їх треба централізовано збирати в окремі контейнери (урни) з кришками та одноразовими поліетиленовими пакетами й надалі утилізувати (п. 7 Тимчасових рекомендацій № 16). Детально про це ми розповіли в газеті "Все про бухгалтерський облік" № 60 за 2020 р. на стор. 43.

10За Спрощеним планом рахунків запис,відповідно,буде таким: Дт 96 "Інші витрати" Кт 20.

Валерія ВИШНЕВЕЦЬКА, консультант газети

"Все про бухгалтерський облік"

 

Увійдіть, щоб додати коментар

Коментарі

  • Коментарі не знайдені

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати