Бухгалтерський словник

Ц

Цільове призначення переданих активів

умови, які обмежують або визначають цілі використання переданих активів

Ціновий ризик

імовірність цінових змін внаслідок валютного, відсоткового та ринкового ризиків