Бухгалтерський словник

Л

Ліквідаційна вартість

сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство/установа очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активів після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, пов'язаних з продажем (ліквідацією)

 

П(С)БО 7 "Основні засоби"

НП(С)БОДС 121 "Основні засоби"