Бухгалтерський словник

У

Аванси за будівельним контрактом

Аванси за будівельним контрактом - це грошові кошти або інші активи, отримані підрядником у рахунок оплати робіт, що виконуватимуться за будівельним контрактом (П(С)БО № 18 "Будівельні контракти").

Активи

Аванси за будівельним контрактом - це грошові кошти або інші активи, отримані підрядником у рахунок оплати робіт, що виконуватимуться за будівельним контрактом (П(С)БО № 18 "Будівельні контракти").