Бухгалтерський облік

Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. № 996-XIV

Порядок подання фінансової звітності

Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Мінфіну України від 24.05.95 р. № 88

 

Плани рахунків

 

Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності

Бухгалтерський облік у бюджетних установах

Методичні рекомендації

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати