• Головна
  • Документи
  • Лист Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 18.09.2018 р. № 7/15.1/9361-18

Лист Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 18.09.2018 р. № 7/15.1/9361-18

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 18.09.2018 р. N 7/15.1/9361-18

 

Державній архітектурно-будівельній інспекції України

Обласним (за списком) та Київській міській державній адміністрації

Експертним організаціям (за списком)

 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України інформує, що наказом Мінрегіону від 23.04.2018 N 100 затверджено ДБН Б.2.2-12:2018 "Планування і забудова території" (далі - новий ДБН), який регулює питання розроблення містобудівної та проектної документації.

 

Новий ДБН розміщено на сайті Мінрегіону http://www.minregion.gov.ua/ в рубриці / Напрямки діяльності / Будівництво та архітектура / Технічне регулювання та науково-технічний розвиток / Нормування / Державні та галузеві будівельні норми /.

 

Згідно зі статтею 12 Закону України "Про будівельні норми" (далі - Закон) застосування будівельних норм або їх окремих положень є обов'язковим для всіх суб'єктів господарювання незалежно від форми власності, які провадять будівельну, містобудівну, архітектурну діяльність.

 

Статтею 8 Закону передбачено, що зареєстровані державні та галузеві будівельні норми, зміни до них набирають чинності не раніше ніж через 90 днів з дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні відповідного суб'єкта нормування.

 

Новий ДБН опубліковано в офіційному друкованому виданні Мінрегіону "Інформаційний бюлетень 5'2018" та набрав чинності 1 вересня 2018 року.

 

З урахуванням зазначеного звертаємо увагу на окремі аспекти розроблення реалізації містобудівної та проектної документації.

Містобудівна документація

 

Положення нового ДБН у першу чергу, впливають на процес розроблення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях, до якої віднесено: схеми планування територій областей і районів, генеральні плани населених пунктів, плани зонування та детальні плани території.

 

Використання містобудівної документації, затвердженої в установленому порядку до 1 вересня 2018 року, допускається в частині, що не суперечить положенням нового ДБН.

 

При цьому, надання містобудівних умов і обмежень та внесення змін до них повинно здійснюватися з урахуванням положень нового ДБН.

Проектна документація об'єктів будівництва

 

Відповідно до статті 9 Закону України "Про архітектурну діяльність" будівництво об'єкта архітектури здійснюється відповідно до затвердженої проектної документації, державних стандартів, норм і правил у порядку, визначеному Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності".

 

Проектна документація на будівництво об'єктів розробляється відповідно до Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів, затвердженого наказом Мінрегіону від 16.05.2011 N 45 та зареєстрованого в Мінюсті 01.06.2011 за N 651/19389, та ДБН А.2.2-3-2014 "Склад та зміст проектної документації на будівництво" на підставі вихідних даних на проектування з дотриманням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил, у тому числі вимог доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

 

Проектна документація, по якій відповідно до законодавства проведено експертизу, та яка затверджена в установленому порядку до 1 вересня 2018 року, у зв'язку з введенням у дію нового ДБН, коригуванню не підлягає, за винятком випадків, передбачених п. 4.8 ДБН А. 2.2-3-2014, коли це коригування обумовлене підвищенням у нових нормативних актах вимог безпеки, у тому числі щодо забезпечення механічного опору та стійкості (міцності), електро-, вибухо- та пожежобезпечності, енергоефективності об'єкта та доступності для маломобільних груп населення. При цьому зазначений виняток не застосовується до об'єктів будівництва, спорудження яких здійснюється у терміни, визначені проектною документацією, якщо інше не передбачено договором на виконання будівельних робіт.

 

Завершення будівництва об'єктів, які з певних обставин було призупинено, здійснюється на підставі проектної документації, затвердженої до введення в дію нового ДБН, з урахуванням п. 4.8 ДБН А.2.2-3-2014.

 

При цьому при зміні проектних рішень коригування проектної документації, затвердженої до 1 вересня 2018 року, має здійснюватися з урахуванням вимог чинних ДБН.

 

Отримання документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, на об'єкти, по яких проектна документація розроблена та затверджена в установленому порядку до набрання здійснюється на підставі таких проектів.

 

 

 

Заступник Міністра
Л. Парцхаладзе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати