• Головна
 • Документи
 • Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 23.10.18 р. № 512 “Про затвердження Порядку проведення рибоохоронних рейдів”

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 23.10.18 р. № 512 “Про затвердження Порядку проведення рибоохоронних рейдів”

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.10.2018                                м. Київ                                         N 512

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

15 листопада 2018 р. за N 1296/32748

Про затвердження Порядку проведення рибоохоронних рейдів

 

Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Законів України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів", "Про тваринний світ", пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року N 1119,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Порядок проведення рибоохоронних рейдів, що додається.

 

2. Департаменту аграрної політики та сільського господарства забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

 

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

Перший заступник Міністра                                                                                                                                    М. Мартинюк

 

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного агентства
рибного господарства України                                                                                                                                  Я. С. Бєлов

 

Голова Національної поліції України
генерал поліції другого рангу                                                                                                                                 С. М. Князєв

 

Т. в. о. Міністра внутрішніх
справ України                                                                                                                                                                С. Яровий

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України

23 жовтня 2018 року N 512

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

15 листопада 2018 р. за N 1296/32748

 

ПОРЯДОК
проведення рибоохоронних рейдів

I. Загальні положення

 

1. Цей Порядок визначає процедуру реалізації правоохоронної функції органів рибоохорони шляхом проведення рибоохоронних рейдів посадовими особами Держрибагентства або його територіальних органів (далі - посадові особи), спрямованих на здійснення заходів з охорони водних біоресурсів, запобігання та припинення порушень правил рибальства, регулювання рибальства у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах), внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні, на континентальному шельфі України, в місцях реалізації і транспортування водних біоресурсів та знарядь добування (вилову).

 

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

 

 • знаряддя добування (вилову) - засоби та пристрої (сітки, неводи, трали, пастки, вудки, спінінги, електролови тощо), які використовуються або можуть використовуватись для добування (вилову) водних біоресурсів із середовища їх існування;

 

 • інші учасники рибоохоронного рейду - громадські інспектори рибоохорони, поліцейські, інспектори з охорони навколишнього природного середовища, представники державних органів, органів місцевого самоврядування та засобів масової інформації, залучені до участі у рибоохоронному рейді за письмовою згодою їх керівника та їх власною письмовою згодою, наданою керівнику Держрибагентства або його територіального органу;

 

 • майно, власник якого не встановлений - предмети, які стали знаряддям вчинення та/або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, власник яких не встановлений;

 

 • рейдова група - група осіб, що беруть участь у рибоохоронному рейді, у кількості не менш як три особи, з яких не менше двох - посадові;

 

 • рибоохоронний рейд - захід, який проводиться рейдовою групою із залученням або без нього інших учасників рибоохоронного рейду відповідно до наказу Держрибагентства або його територіального органу, який спрямований на здійснення заходів з охорони водних біоресурсів, запобігання, виявлення та припинення порушень у галузі рибного господарства, визначених Кодексом України про адміністративні правопорушення, Законами України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів", "Про тваринний світ".

 

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів" та в нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до нього.

II. Проведення рибоохоронних рейдів

 

1. Держрибагентство або його територіальний орган видає наказ про проведення рибоохоронного рейду (далі - наказ), в якому зазначаються:

 

1) склад рейдової групи (з визначенням старшого рейдової групи);

 

2) дата початку та закінчення проведення рибоохоронного рейду;

 

3) рибогосподарські водні об'єкти (їх частини) в районі діяльності територіального органу Держрибагентства та/або межі відповідних адміністративних територій, на яких заплановано проведення рибоохоронного рейду;

 

4) транспортні засоби та/або плавзасоби, на яких здійснюватиметься рибоохоронний рейд.

 

Строк проведення рибоохоронного рейду не може перевищувати 30 календарних днів.

 

2. Наказ видається з урахуванням необхідності перевірки дотримання вимог правил рибальства та/або періодів заборони на добування (вилов) водних біоресурсів та/або інформації про діяльність осіб, що незаконно здійснюють добування (вилов) водних біоресурсів.

 

3. Копія наказу зберігається у старшого рейдової групи до закінчення рибоохоронного рейду.

 

4. Після закінчення рибоохоронного рейду старший рейдової групи протягом 12 годин доповідає безпосередньому керівнику про його проведення та протягом 2 робочих днів подає звіт за результатами проведення рибоохоронного рейду (далі - звіт), форма якого наведена у додатку 1 до цього Порядку, до структурного підрозділу, визначеного наказом Держрибагентства або його територіального органу, відповідальним за систематизацію звітів (далі - структурний підрозділ).

 

5. Відповідальна особа структурного підрозділу вносить інформацію про проведення рибоохоронного рейду до журналу обліку звітів, форма якого наведена у додатку 2 до цього Порядку.

 

Звіти та журнал обліку звітів зберігаються у структурному підрозділі протягом 10 років.

III. Обов'язки та дії посадових осіб під час проведення рибоохоронного рейду

 

1. Перед початком рибоохоронного рейду:

 

1) посадовим особам рейдової групи та іншим учасникам рибоохоронного рейду (у разі їх залучення) проводяться інструктажі з питань охорони праці та техніки безпеки, дотримання заходів безпеки при поводженні зі зброєю, з техніки безпеки під час користування плавзасобами (у разі здійснення рибоохоронного рейду на плавзасобах);

 

2) старший рейдової групи розподіляє обов'язки між посадовими особами, зазначає умови та строки виконання заходу, наводить характеристику та повідомляє особливості рибогосподарських водних об'єктів (їх частин) в районі здійснення рибоохоронного рейду, зазначає час та маршрути виходу у визначені наказом рибогосподарські водні об'єкти (їх частини) та/або межі відповідних адміністративних територій, на яких здійснюватиметься рибоохоронний рейд, визначає порядок підтримання оперативного зв'язку.

 

2. За результатами проведення інструктажів посадовими особами рейдової групи та іншими учасниками рибоохоронного рейду проставляється підпис у журналі обліку проведених інструктажів, форма якого наведена у додатку 3 до цього Порядку.

 

Журнал обліку проведених інструктажів протягом 10 років зберігається у структурному підрозділі, визначеному наказом Держрибагентства або його територіального органу відповідальним за систематизацію журналів обліку проведених інструктажів.

 

3. Під час проведення рибоохоронного рейду посадові особи рейдової групи зобов'язані:

 

1) неухильно дотримуватися положень Конституції України, законів України та інших нормативно-правових актів, що регламентують їх діяльність;

 

2) професійно виконувати свої посадові обов'язки відповідно до вимог нормативно-правових актів, посадових інструкцій;

 

3) поважати і не порушувати прав і свобод людини;

 

4) зберігати інформацію з обмеженим доступом, яка стала їм відома у зв'язку з виконанням посадових обов'язків;

 

5) мати при собі службове посвідчення.

 

4. Під час проведення рибоохоронних рейдів посадові особи рейдової групи забезпечують дотримання законодавства у галузі рибного господарства, здійснення заходів із запобігання, виявлення та припинення правопорушень, передбачених статтею 50, частинами третьою - п'ятою статті 85, статтями 85 1, 86 1, 88 1, 88 2, 90, 91 2, статтею 164 - в частині порушення порядку провадження господарської діяльності, пов'язаної з добуванням і використанням риби та інших водних біоресурсів, статтею 188 5 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 

5. Посадова особа рейдової групи, виявивши особу, що може порушувати законодавство у галузі рибного господарства, зобов'язана:

 

1) привітатись, назвати своє прізвище, посаду, та пред'явити на вимогу такої особи службове посвідчення, надавши можливість ознайомитися з викладеною в ньому інформацією, не випускаючи службове посвідчення з рук;

 

2) викласти суть скоєного правопорушення та за можливості з'ясувати обставини, що можуть вплинути на розгляд матеріалів про адміністративні правопорушення;

 

3) запропонувати пред'явити документи, які посвідчують особу (паспорт, посвідчення на право керування транспортним або плавучим засобом), для складання протоколу про адміністративне правопорушення;

 

4) скласти протокол про адміністративне правопорушення згідно з Інструкцією з оформлення органами рибоохорони матеріалів про адміністративні правопорушення, затвердженою наказом Міністерством аграрної політики та продовольства України від 09 квітня 2003 року N 101, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 22 квітня 2003 року за N 320/7641;

 

6. Посадові особи рейдової групи під час проведення рибоохоронного рейду мають право:

 

 • безперешкодно користуватися під час виконання службових обов'язків послугами попутного водного і сухопутного транспорту та засобами зв'язку, що належать користувачам водних біоресурсів усіх форм власності;

 

 • безоплатно користуватися транспортними послугами та засобами зв'язку промислових суден іноземних держав, що здійснюють промисел або інші роботи у виключній (морській) економічній зоні згідно з міжнародними договорами України або дозволами;

 

 • перевіряти документи на право використання водних біоресурсів, зупиняти транспортні (у тому числі плавучі) засоби та проводити огляд речей, транспортних (у тому числі плавучих) засобів, знарядь рибальства, добутої продукції та інших предметів;

 

 • зупиняти та оглядати в установленому порядку судна, що здійснюють промисел водних біоресурсів, пошук, дослідження та операції, пов'язані з промислом у виключній (морській) економічній зоні, а також перевіряти документи на здійснення промислу та інших робіт;

 

 • доставляти правопорушника до органу (підрозділу) Національної поліції України або в приміщення виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі створення) ради для складення протоколу про адміністративне правопорушення у разі неможливості встановлення його особи на місці вчинення правопорушення відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення;

 

 • проводити у випадках, встановлених законом, фотографування, звукозапис, фото- і відеозйомку як допоміжні засоби для запобігання і виявлення порушень законодавства в галузі охорони, використання і відтворення водних біоресурсів;

 

 • викликати посадових осіб, громадян України, іноземців та осіб без громадянства для надання усних або письмових пояснень у зв'язку з порушенням законодавства у галузі охорони, використання і відтворення водних біоресурсів;

 

 • безперешкодного доступу до території (у тому числі об'єктів природно-заповідного фонду) і приміщень підприємств, установ та організацій, які здійснюють добування, утримання, зберігання або переробку водних біоресурсів, з метою здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства в галузі охорони, використання і відтворення водних біоресурсів;

 

 • складати протоколи та розглядати в установленому законом порядку справи про адміністративні правопорушення у галузі охорони, використання і відтворення водних біоресурсів;

 

 • складати протоколи про вчинення правопорушення у виключній (морській) економічній зоні;

 

 • визначати розмір збитків, завданих рибному господарству, за затвердженими таксами та методиками;

 

 • застосовувати штрафні санкції у виключній (морській) економічній зоні у випадках, передбачених законом;

 

 • вилучати у осіб, які порушують законодавство у галузі охорони і використання водних біоресурсів речі і документи, знаряддя добування (вилову), плавзасоби та інші транспортні засоби, що були знаряддями правопорушення, незаконно добуті (виловлені) водні біоресурси та/або продукцію з них;

 

 • вилучати майно, власник якого не встановлений;

 

 • здійснювати перевірку знарядь добування (вилову), контролювати їх кількість, перевіряти відповідність вимогам законодавства у галузі охорони, використання і відтворення водних біоресурсів;

 

 • виконувати функції контролю, спостереження та нагляду в районах відкритого моря відповідно до міжнародних договорів України;

 

 • здійснювати інші права відповідно до закону.

 

7. Облік і зберігання вилучених під час проведення рибоохоронного рейду обладнання, предметів і документів, знарядь добування (вилову), плавзасобів та інших транспортних засобів, що були знаряддями правопорушення, незаконно добутих (виловлених) водних біоресурсів та/або продукції з них та їх зберігання здійснюються у порядку, визначеному постановами Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 року N 1340 "Про Порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним" та від 16 січня 2012 року N 17 "Про затвердження Порядку зберігання вилучених під час здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення речей і документів".

IV. Дії посадових осіб при виявленні під час рибоохоронного рейду майна, власник якого не встановлений

 

1. У разі виявлення посадовими особами рейдової групи під час проведення рибоохоронного рейду у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) або прибережній захисній смузі майна, власник якого не встановлений, таке майно вилучається, після чого посадова особа рейдової групи, яка його вилучила, негайно вносить відповідний запис до щоденника посадової особи рейдової групи.

 

2. Після прибуття рейдової групи у прибережну захисну смугу посадовою особою рейдової групи перераховується та сортується майно, власник якого не встановлений, та складається акт виявлення та вилучення майна, власник якого не встановлений, за формою, наведеною у додатку 4 до цього Порядку (далі - Акт).

 

Місце складання Акта та транспортування незаконно добутих водних біоресурсів у разі неможливості встановлення власника обмежується прибережною захисною смугою.

 

3. За результатами складення Акта майно транспортується на зберігання до територіального органу Держрибагентства, яким видано наказ, або територіального органу Держрибагентства, який є територіально наближеним до місця проведення рибоохоронного рейду.

 

4. Перед здаванням на зберігання майно, власник якого не встановлений, обирковується та зберігається відповідно до вимог, визначених постановами Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 року N 1340 "Про Порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним" та від 16 січня 2012 року N 17 "Про затвердження Порядку зберігання вилучених під час здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення речей і документів".

 

 

 

Директор Департаменту аграрної
політики та сільського господарства                                                                                                                                    В. Топчій

 

 

 

Додаток 1

до Порядку рибоохоронних рейдів

(пункт 4 розділу II)

 

ЗВІТ
за результатами проведення рибоохоронного рейду

 

Підстава проведення рибоохоронного рейду:

__________________________________________

(дата та номер наказу)

 

Строк проведення рибоохоронного рейду:

з "___" ____________ 20__ р.

 

по "___" ____________ 20__ р.

 

Склад рейдової групи:

посадові особи

рейдової групи:                   _____________________________________________________________

                                                                                            (посада, П. І. Б.)

 

                                             _____________________________________________________________

                                                                                            (посада, П. І. Б.)

 

                                             _____________________________________________________________

                                                                                            (посада, П. І. Б.)

 

інші учасники

рибоохоронного рейду:      ____________________________________________________________

                                                                                            (посада, П. І. Б.)

 

                                             _____________________________________________________________

                                                                                            (посада, П. І. Б.)

                                             _____________________________________________________________

                                                                                            (посада, П. І. Б.)

 

Складено протоколів про адміністративні правопорушення: __________________________________

                                                                                                                                                    (кількість за статтями Кодексу України

                                                                                                                                                     про адміністративні правопорушення)

_____________________________________________________________________________________

 

Затримано правопорушників: ___________________________________________________________

                                                                                                                             (кількість осіб)

 

Вилучено:

 

водних біоресурсів: ____________________________________________________________________

                                                                                           (кількість (шт.), перелік за видами та вага (кг))

 

заборонених знарядь добування (вилову): _________________________________________________

                                                                                                                               (кількість (шт.) та перелік за видами)

_____________________________________________________________________________________

 

іншого майна: _________________________________________________________________________

                                                                                                   (кількість (шт.) та перелік за видами)

 

майна, власник якого не встановлений: ___________________________________________________

                                                                                                                               (кількість (шт.) та перелік за видами)

_____________________________________________________________________________________

 

Примітка: ____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 

"___" ____________ 20__ р.

    

 

__________________________________________________

(посада, П. І. Б. старшого рейдової групи)

Додаток 2
до Порядку рибоохоронних рейдів
(пункт 5 розділу II)

ЖУРНАЛ
обліку звітів про проведення рибоохоронного рейду

Дата та номер наказу про проведення рибоохоронного рейду

Строк проведення рибоохоронного рейду

Рибогосподарські водні об'єкти (їх частини) в районі діяльності територіального органу Держрибагентства та/або межі відповідних адміністративних територій, на яких заплановано проведення рибоохоронного рейду

Стислі відомості про результати проведеного рибоохоронного рейду

Додаток 3
до Порядку проведення рибоохоронних рейдів
(пункт 2 розділу III)

ЖУРНАЛ
обліку проведених інструктажів

Дата та номер наказу про проведення рибоохоронного рейду

Строк проведення рибоохоронного рейду

Посадова особа, яка проводила інструктажі з питань охорони праці та техніки безпеки, дотримання заходів безпеки при поводженні зі зброєю, з техніки безпеки під час користування плавзасобами (у разі здійснення рибоохоронного рейду на плавзасобах)
(П. І. Б. підпис)

Посадові особи рейдової групи та інші учасники рибоохоронного рейду, які пройшли інструктажі

П. І. Б.

підпис

Додаток 4
до Порядку проведення рибоохоронних рейдів
(пункт 2 розділу IV)

АКТ
виявлення та вилучення майна, власник якого не встановлений

____________________________________________________________________
(найменування органу)


від "___" ____________ 20__ р.                                                                                    N _______________

1. Місце складення акта ________________________________________________________________

2. Посадові особи рейдової групи, які брали участь у вилученні майна, власник якого не встановлений
_____________________________________________________________________________________
                                                                                               (посада, П. І. Б.)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                (посада, П. І. Б.)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                (посада, П. І. Б.)

3. Інформація про вилучене майно, власник якого не встановлений
_____________________________________________________________________________________
                                                                              (обставини, місце, час, перелік та опис)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Посадова особа, яка склала акт:

__________________________________________       ____________       ________________________
                                  (посада)                                                 (підпис)                     (прізвище, ініціали)
  
Посадові особи рейдової групи, які брали участь у вилученні майна, власник якого не встановлений
__________________________________________       ____________       ________________________
                                  (посада)                                                 (підпис)                     (прізвище, ініціали)

__________________________________________       ____________       ________________________
                                  (посада)                                                 (підпис)                     (прізвище, ініціали)

__________________________________________       ____________       ________________________
                                  (посада)                                                 (підпис)                     (прізвище, ініціали) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати