Постанова КМУ від 13.06.18 р. № 496

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 13 червня 2018 р. N 496

Київ

Про внесення змін до Порядку технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2004 р. N 601 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 19, ст. 1318; 2016 р., N 7, ст. 351), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Інд. 67

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 червня 2018 р. N 496

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій

1. Пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. Технічне обслуговування та ремонт реєстраторів може бути пов'язаним, зокрема, з розбиранням реєстраторів та заміною комплектувальних виробів та складових частин, у тому числі окремих вузлів (блоків), та залежно від вимог експлуатаційних документів та умов укладеного договору між користувачем та центром сервісного обслуговування може проводитися у приміщенні центру сервісного обслуговування або за місцем їх експлуатації.".

2. У пункті 7 слова і цифри "міждержавного стандарту (ДСТУ 2.601:2006)" замінити словами і цифрами "національного стандарту ДСТУ ГОСТ 2.601:2006".

3. Пункт 11 викласти в такій редакції:

"11. Роботи з введення реєстраторів в експлуатацію виконуються центром сервісного обслуговування відповідно до вимог експлуатаційних документів у строк, що не перевищує трьох діб з дати його інформування ДФС про резервування фіскального номера реєстратора.

Інформація про резервування фіскального номера до центру сервісного обслуговування надсилається ДФС засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів у сфері електронного документообігу та використання електронних документів із зазначенням обов'язкових реквізитів електронних документів у день резервування фіскального номера реєстратора в інформаційній системі ДФС територіальним органом ДФС, де проводиться реєстрація реєстратора.".

4. Пункт 13 викласти в такій редакції:

"13. Після закінчення робіт з введення реєстратора в експлуатацію представник центру сервісного обслуговування робить запис в експлуатаційних документах, складає довідку про опломбування реєстратора та акт введення його в експлуатацію за формою згідно з додатком 1. По одному примірнику довідки та акта залишаються в центрі сервісного обслуговування і надаються користувачеві. Один примірник таких документів надсилається центром сервісного обслуговування засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів у сфері електронного документообігу та використання електронних документів із зазначенням обов'язкових реквізитів електронних документів до територіального органу ДФС, де проводиться реєстрація реєстратора.".

5. Пункт 16 викласти в такій редакції:

"16. Періодичність виконання робіт з технічного обслуговування реєстратора узгоджується між користувачем та центром сервісного обслуговування відповідно до експлуатаційних документів.".

6. У пункті 17 слова ", та в книзі обліку розрахункових операцій" виключити.

7. У пункті 24 слова ", книги обліку розрахункових операцій" виключити.

8. У пункті 26 слова "робить відповідний запис у книзі обліку розрахункових операцій і" виключити.

9. У пункті 29 слова "та до книги обліку розрахункових операцій" виключити.

10. Друге речення пункту 32 після слів "другий - передається" доповнити словами "засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів у сфері електронного документообігу та використання електронних документів із зазначенням обов'язкових реквізитів електронних документів".

11. У пункті 35 слова "та книги обліку розрахункових операцій" виключити.

12. У пункті 37 слова "та в книзі обліку розрахункових операцій" виключити.

13. Пункт 40 після слів "про назву" доповнити словами "та податковий номер", а після слів "центр сервісного обслуговування" - словами ", із зазначенням щодо кожної моделі (модифікації) реєстратора періоду, протягом якого центр має право здійснювати обслуговування та ремонт такої моделі реєстратора згідно з укладеними з виробником (постачальником) договором про технічне обслуговування та ремонт такої моделі реєстратора".

14. У пункті 42 слова "Мінекономрозвитку та" виключити.

15. Пункт 50 викласти в такій редакції:

"50. У разі укладення, розірвання, припинення дії або внесення змін до договору між центром сервісного обслуговування та користувачем про технічне обслуговування та ремонт реєстраторів не пізніше дати набрання чинності відповідним правочином центр сервісного обслуговування повинен повідомити про це територіальному органу ДФС за місцем реєстрації реєстратора такого користувача за формою та у порядку, встановленому відповідно до статті 7 Закону Порядком реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги).".

16. Доповнити Порядок пунктом 57 такого змісту:

"57. У випадках, передбачених цим Порядком, у разі здійснення опломбування, переопломбування або розпломбування реєстратора до територіального органу ДФС за місцем реєстрації такого реєстратора центр сервісного обслуговування повинен надіслати повідомлення про опломбування реєстратора за формою та у порядку, встановленими відповідно до статті 7 Закону Порядком реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги).".

17. Доповнити Порядок розділом такого змісту:

"Ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій

58. З метою узагальнення, зберігання та надання достовірної інформації щодо моделей (модифікацій), конструкторсько-технологічної та програмної документації реєстраторів, які дозволені для застосування у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг і включені до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій, ведеться реєстр екземплярів реєстраторів розрахункових операцій.

59. Виробники (постачальники) не пізніше дня поставки реєстратора надсилають ДФС інформацію про такий екземпляр реєстратора, яка повинна містити дані про найменування моделі (модифікації) реєстратора, сферу його застосування та версію внутрішнього програмного забезпечення (згідно з Державним реєстром реєстраторів розрахункових операцій), унікальний (серійний) номер реєстратора, дату виготовлення, гарантійний строк зберігання, гарантійний строк експлуатації, строк служби реєстратора, складові частини реєстратора згідно із сертифікатом відповідності та конструкторсько-технологічною документацією виробника, комплект поставки.

На підставі зазначеної інформації ДФС веде реєстр екземплярів реєстраторів розрахункових операцій у порядку, визначеному Мінфіном.".

____________

 

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати