Збірник задач із бухгалтерського обліку

01.11.2016
42841
Збірник задач із бухгалтерського обліку

Спеціально для вас, ми створили унікальний збірник із величезною кількістю задач та розв’язками до них! Збірник містить більше 100 задач на основі реальних практичних випадків на підприємствах, в установах та організаціях.

Щоб переглянути задачі, потрібно лише зареєструватися на нашому сайті.


Основні засоби   Земельні відносини   Необоротні активи   Амортизація   Довгострокові біоактиви   Запаси  

Поточні біоактиви  Готова продукція   Брак у виробництві    Товари    Дебіторська заборгованість Відрядження

Оренда Облік у зовнішньоекономічній діяльності Інвентаризація Нерозподілені прибутки

Розрахунки за виплатами працівникам Облік у бюджетній установі Інше


1. Основні засоби

2. Земельні відносини

3. Необоротні активи

4. Амортизація

5. Довгострокові біологічні активи

6. Запаси

7. Поточні біологічні активи

8. Готова продукція

9. Брак у виробництві

10. Товари

11. Дебіторська заборгованість

12. Відрядження

13. Оренда

14. Облік у зовнішньоекономічній діяльності

15. Інвентаризація

16. Нерозподілені прибутки

17. Розрахунки за виплатами працівникам

18. Облік у бюджетній установі

19. Інше