Авторський договір про передачу (відчуження) майнових прав

Якщо твір створено кількома особами — співавторами, то відносини між ними щодо використання, розпорядження таким твором найкраще врегулювати окремим договором, враховуючи, що авторське право їм належить спільно. А в договорі про співавторство можна зазначити, яким чином між ними розподілятиметься винагорода (роялті) за передання прав на використання їх твору або за відчуження прав, хто з них управі від імені інших співавторів будувати відносини з третіми особами тощо. Якщо такого договору немає, співавтори повинні здійснювати свої авторські права спільно. А значить, для укладення договору про відчуження майнових прав знадобиться згода всіх співавторів. Тобто, кожний із них повинен підписати договір про відчуження, або, якщо між ними все-таки укладено договір про співавторство, яким один із них уповноважений виступати від імені всіх інших. Тоді він і вправі укласти договір.

Водночас, якщо співавтори створили твір, частини якого можна використати самостійно, незалежно від інших частин, то кожний із співавторів вправі використати свою частину самостійно, якщо інше вони не записали в договорі між собою (ст. 436 ЦКУ). Прикладом подібного твору може бути, підручник, написаний у співавторстві.

Ще важлива деталь: твір, скажімо, комп’ютерна програма, може бути створена автором у зв’язку з виконанням ним трудового договору. Тоді майнові права на такий твір належать автору і його роботодавцю (юр- або фізособі) спільно (ч. 2 ст. 429 ЦКУ). У такій ситуації, якщо раптом роботодавець вирішить укласти договір про передання (відчуження) майнових прав, то спочатку йому необхідно врегулювати відносини зі своїм працівником. Інакше названий договір цілком реально оспорити в суді.

І пам’ятайте, майнові права, що передаються за авторським договором, повинні бути ним названі. Тому що права, не записані в договорі, як відчужувані, вважаються не переданими (ч. 1 ст. 31 Закону України «Про авторське право і суміжні права»).

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати