Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва. Форма № 1-м, Звіт про фінансові результати. Форма № 2-м

Бланк затверджено: Наказ Мінфіну України від 25.02.2000 р. № 39.

Хто подає: Суб'єкти малого підприємництва-юрособи, представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності.

Строки подання: Квартальна звітність подається не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а річна - не пізніше 28 лютого наступного за звітним року.

Куди подавати: Органам, до сфери управління яких належать підприємства, трудовим колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих документів, а також згідно із законодавством - іншим органам та користувачам, зокрема органам державної статистики. 

Особливості заповнення: Про особливості заповнення читайте у газеті "Все про бухгалтерський облік" № 11 за 2019 р.

Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва. Форма № 1-м, Звіт про фінансові результати. Форма № 2-м

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати