Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій) (ф. № 4 – 3д.1, № 4 – 3м.1)

Бланк затверджено: Наказ Мінфіну України від 22.08.17 р. № 712

Хто подає:розпорядники та одержувачі бюджетних коштів, які отримують кошти міжнародних фінансових організацій для підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України. У звіт включають також операції, що здійснюються на поточних рахунках в установах банків.

Строки подання: квартал, рік.

Куди подавати: до органів Казначейства.

Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду  (позики міжнародних фінансових організацій) (ф. № 4 – 3д.1, № 4 – 3м.1)

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати