Звіт про власний капітал ф. № 4-дс

Бланк затверджено: Наказ Мінфіну України від 29.11.17 р. № 976

Строки подання: квартал, рік.

Звіт про власний капітал ф. № 4-дс

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати