Звіт про використання води. Форма № 2ТП-водгосп (річна)

Бланк затверджено: Наказ Мінекології та природних ресурсів України від 16.03.15 р. № 78.

Хто подає: Водокористувачі, діяльність яких пов'язана із забором та/або використанням води, скиданням зворотних (стічних) вод та забруднюючих речовин.

Строки подання: Не пізніше 1 лютого наступного за звітним року.

Куди подавати: Організаціям, що належать до сфери управління Держводагентства, за місцем здійснення водокористування.

Копію з відміткою про одержання (штампом організації, що прийняла оригінал звіту, датою) - до територіального органу ДФС за місцем реєстрації платника.

Про газету

Рік заснування 1993
Перiодичнiсть виходу 120 номерiв на рiк

Передплатити газету

Придбати