На головну
рос.
 ▲ 

Газета "Все про бухгалтерський облік"

АКЦИЗНА НАКЛАДНА
Правила еталонного заповнення

Документ складають тільки платники, зареєстровані в Системі електронного адміністрування реалізації пального, і тільки в електронній формі. Заповнюють накладну лише державною мовою (п. п. 231.1, 231.4 Податкового кодексу України, далі — ПКУ, п. 4 р. І Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, затвердженого наказом Мінфіну України від 25.02.16 р. № 218, далі — Порядок № 218).

Накладну формують за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД реалізованого пального та обов’язково реєструють у Єдиному реєстрі акцизних накладних (далі — ЄРАН) протягом 15 календарних днів, наступних за датою її складання з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису (п. п. 231.5, 231.6 ПКУ). Прийняття акцизної накладної до ЄРАН підтверджує електронна квитанція у текстовому форматі, яка надсилається продавцю пального протягом операційного дня. Важливо, що реєструвати акцизну накладну треба незалежно від того, чи надають її отримувачу пального.

Акцентуємо: акцизну накладну складають на обсяги втраченого (як в межах, так і понад встановлені норми втрат), зіпсованого чи знищеного пального (у т.ч. внаслідок аварії, пожежі, повені, інших форс-мажорних обставин), а також внаслідок випаровування в процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування такого пального.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
25 лютого 2016 року № 218

АКЦИЗНА НАКЛАДНА

Не надається отримувачу пального
(тип причини)1
 1 
     
(у разі якщо накладна надається отримувачу пального,
зазначається цифра "0")

 

 

Дата складання  2 
                                        
 Порядковий номер  3 
                                     /                                     
 (дд/мм/рррр)  (порядковий номер)                                        (код філії)
Особа, що реалізує пальне  4 
 
(найменування; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи, що реалізує пальне)
          
(юридична особа - код за ЄДРПОУ особи, що реалізує пальне; фізична особа - реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта)2
  Особа - отримувач пального  5 
 
(найменування; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи - отримувача пального)
          
(юридична особа - код за ЄДРПОУ отримувача пального; фізична особа - реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта)2

 

Код товару згідно з
УКТ ЗЕД
(10 знаків)
 6 
Опис пального згідно з УКТ ЗЕД  7  Обсяг реалізованого пального  8 
в кг в літрах, приведених до t 15° C
1234
 

 

Засвідчую достовірність зазначених відомостей  9           
(ініціали та прізвище посадової
(уповноваженої) особи / фізичної
особи (законного представника))
(РНОКПП)2

 

1 Тип причини: 1 - отримувач не є платником акцизного податку з реалізації пального (кінцевий споживач та суб'єкти господарювання відсутні у Реєстрі платників акцизного податку з реалізації пального);
2 - відвантаження на умовах, встановлених статтею 229 розділу VI Податкового кодексу України;
3 - власне споживання;
4 - втрачене пальне (пункт 216.3 статті 216 розділу VI Податкового кодексу України);
5 - втрачене пальне (пункт 214.7 статті 214 розділу VI Податкового кодексу України).
2 Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами - підприємцями, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта.

© "Все про бухгалтерський облік", 2016

 1  Якщо акцизну накладну надають отримувачу пального, у цьому полі проставляють цифру «0». Якщо ж накладну отримувачу пального не надають, тут вказують тип причини ненадання (п. 4 р. ІІ Порядку № 218):

«1» — отримувач — не платник акцизного податку з реалізації пального (кінцевий споживач або суб’єкт господарювання не зазначений в Реєстрі платників акцизного податку з реалізації пального);

«2» — пальне відвантажують на умовах, встановлених ст. 229 ПКУ. Зокрема, ідеться про використання нафтопродуктів як сировини для нафтохімічної, хімічної промисловості;

«3» — пальне відвантажено для власного споживання;

«4» — втрачене пальне, щодо якого відповідно до п. 216.3 ПКУ не виникає податкове зобов’язання з акцизного податку, а саме:

«5» — зіпсоване, знищене, втрачене пальне, щодо якого відповідно до п. 214.7 ПКУ виникає зобов’язання з акцизного податку.

 2  Дату позначають цифрами у такій послідовності: день місяця (дві цифри), місяць (дві цифри), рік (чотири цифри). Крапки, коми та інші розділові знаки не проставляють (п. 5 р. І Порядку № 218).

За загальним правилом: акцизну накладну складають у день реалізації пального при кожній повній або частковій його реалізації (п. 231.3 ПКУ).

Але в разі продажу пального за готівку кінцевому споживачу (не платнику акцизу), коли розрахунки проводять через касу або банк, можна складати підсумкову акцизну накладну за день за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД (звісно, якщо на операції протягом дня накладних не виписували).

Плюс у разі безперервного постачання* пального продавець вправі обмежитися зведеними акцизними накладними для кожного отримувача пального за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД. Їх необхідно складати не пізніше останнього дня місяця на весь обсяг реалізованого пального певному покупцю протягом такого місяця (п. 231.1 ПКУ).

У випадку втрати пального акцизну накладну потрібно скласти не пізніше останнього дня звітного місяця на загальний обсяг втраченого пального протягом такого місяця за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД.

* Мається на увазі забезпечення покупця (контрагента) пальним у будь-яку годину доби та будь-який день відповідного місяця.

 3  Порядковий номер акцизної накладної — це ВИНЯТКОВО цифрові значення, літери чи інші символи — табу. Нумерацію ведуть наскрізно в межах календарного року (п. 7 р. І Порядку № 281). Порядковий номер акцизної накладної складається з двох частин (п. 6 р. І Порядку № 218):

Повне дублювання порядкових номерів (тобто в обох їх частинах) акцизних накладних, складених платником акцизу (його філією чи структурним підрозділом) протягом календарного року не допускається. Повторювати дозволено лише перші частини порядкових номерів (до знака дробу), другі частини обов’язково повинні відрізнятися.

 4  Відповідно до пп. «ґ» п. 231.1 ПКУ юрособам — продавцям пального дозволено зазначати в накладній свою або повну, або скорочену назву. Тобто найменування «Товариство з обмеженою відповідальністю «АЗС-ЛЮКС» і «ТОВ «АЗС-ЛЮКС» вважатимуть однаково правильними.

 5  У цій частині акцизної накладної вказують «Неплатник», якщо (п. 8 Порядку № 218):

Нижче вносять умовний код «1000000000» (абз. 2 п. 6 р. ІІ Порядку № 218).

Акцентуємо: заповнюючи в такий спосіб поле «Особа — отримувач пального», продавець не надає отримувачу акцизну накладну. У такому разі треба обов’язково поставити відповідний код типу причини 2 у шапці акцизної накладної.

 6  Код пального згідно з УКТ ЗЕД зазначають суцільним порядком БЕЗ розділових знаків: пробілів, крапок тощо (п. 9 р. І, п. 5 р. ІІ Порядку № 218). В одному документі може бути зазначено операцію тільки за одним кодом УКТ ЗЕД. Тому на кожен окремий код товарної підкатегорії пального згідно з УКТ ЗЕД складають окрему акцизну накладну.

 7  У графі 2 табличної частини акцизної накладної, по суті, розшифровують назву виду пального, яка зазначена в УКТ ЗЕД. Наприклад, вказавши в графі 1 код «2710122100», до графи 2 треба внести «уайт-спірит».

 8  Заповнюють в кілограмах та літрах, приведених до температури 15° C, з округленням до двох знаків після коми. Унесені до цих граф показники можуть мати тільки додатне значення (п. 7 р. ІІ Порядку № 218).

Відмітимо: п. 4 р. І Порядку № 218 нараджує приводити літраж пального до температури 15° C відповідно до чинної нормативно-технічної документації. Якщо в товаросупровідних документах не було зазначено таку інформацію (вона обов’язкова з 01.03.16 р.), то у платників акцизу є з чого обирати (див. газету «Все про бухгалтерський облік» № 31 за 2016 р., стор. 4):

 9  Акцизні накладні скріплюють електронними цифровими підписами посадових осіб платника паливного акцизу та електронним цифровим підписом, що є аналогом відбитка його печатки (за наявності) (п. 10 Порядку № 218).